Bacaan Dzikir Supaya Hati Dan Pikiran Tenang

3 min read

Bacaan Dzikir supaya Hati Tenang

Bacaan Dzikir Supaya Hati Tenang Pikiran Tenang Dan Bahagia – Ada sebagian umat muslim yang sudah mengamalkan bacaan Bacaan Dzikir Supaya Hati Tenang , berpuluh pun sampai ratusan kali, dengan penuh harapan supaya memperoleh ketenangan sesuai tersebut dalam surah Ar-Ra’du (13) ayat 28, yang a r t i n y a seperti yang berikut :

Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dan tentram dengan mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat dzikir agar hati tenang dan bahagia kepada Allah-lah, hati mereka menjadi tenang dan bahagia.

Zikir adalah bacaan yang umum dibaca secara rutin setiap berakhir sholat fardlu atau waktu-waktu tertentu lainnya. Rekomendasi dibaca dalam zikir tersebut yaitu kalimat – kalimat thoyyibah seperti istighfar, tasbih, tahmid, tahlil dan takbir atau bacaan – bacaan lain baik dibaca sendiri atau secara bersama – sama ( berjama’ah ).

Zikir merupakan memuja-muja Allah yang yang disebut berulang kali. Zikir juga adalah sebuah kegiatan ibadah untuk orang islam agar selalu mengingat Allah. Bagi sebagian orang dengan memuji dan menyebut nama Allah, dan zikir yakni satu keharusan yang termaktub dalam Al-Quran.

Bacaan Dzikir Supaya Hati Tenang

Sebab berzikir :

Firman Allah SWT:

“Ialah itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) kepadamu[98], dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (sedap)-Ku”. ( QS. Al Baqarah ; 152).

[98] Maksudnya: aku limpahkan rahmat dan ampunan-Ku kepadamu.

Dan sebutlah (nama) Tuhannmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan sore, dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang lalai. ( QS. Al A’raf ; 205 ).

………. dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya[620] agar kamu mujur.

( QS. Al Anfal ; 45 ).

[620] Maksudnya Sesungguhnya: memperbanyak zikir dan doa.

Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan sore.

( QS. Al Ahzab ; 41 – 42 ).

Keutamaan Zikir :

Sesungguhnya kita banyak memiliki waktu untuk berzikir kepada Allah SWT. Mengingat Allah melalui ucapan, bacaan atau perkataan kita daripada mengisinya dengan memikirkan atau membayangkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dengan berzikir (mengingat Allah) niscaya akan membuat hati kita menjadi tenang dan tenteram.

Firman Allah SWT:

“ (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram”. ( QS. Ar-Ra’d ; 28).

Seandainya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin[1218], laki-laki dan perempuan yang konsisten dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang tabah, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah sudah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

( QS. Al Ahzab ; 35 ).

[1218] Rekomendasi dimaksud dengan Muslim di sini yaitu orang-orang yang mengikuti instruksi dan larangan pada lahirnya, sedang yang dimaksud dengan orang-orang mukmin di sini yaitu orang yang membetuli apa yang mesti dibetulkan dengan hatinya.

Majelis Zikir serta Keutamaannya

Majlis zikir lazimnya dikerjakan bersama-sama secara berjama’ah, zikir semacam ini justru yang lebih utama andai bias kita lakukan, sebab sangatlah besar hikmah dan keutamaannya.

Didalam riwayat Muslim dikatakan, dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi SAW., beliau bersabda : “Sungguh Allah memiliki malaikat-malaikat yang mulia yang selalu berjalan mencari majlis zikir, jikalau mereka mendapatkan suatu majlis yang dipergunakan untuk berzikir, karenanya mereka duduk disitu dan masing-masing malaikat membentangkan sayapnya, sehingga memenuhi ruangan yang berada diantara pakar zikir dan langit dunia. Aduhai pakar zikir itu sudah kembali kerumah masing-masing, karenanya para malaikat itu naik ke langit, dan kemudian ditanya oleh Allah Azza wa Jalla meskipun Allah sudah mengenal: “Dari mana kalian dating?”

Baca juga: Cara Menarik Uang Gaib Sendiri

Para malaikat menjawab : “Kami baru saja mendatangi hamba-Mu di bumi yang membaca tasbih, takbir, tahlil tahmid dan memohon kepada-Mu.” Allah bertanya: “ Apakah yang mereka meminta?” Malaikat menjawab: “ Mereka meminta surga.” Allah bertanya: “Apakah mereka pernah memperhatikan surga-Ku?” Para malaikat menjawab: ”Belum pernah.” Allah bertanya: Bagaimana jikalau mereka memperhatikan surga-Ku” Para malaikat menjawab: “Mereka juga mohon diselamatkan.” Allah bertanya: “Mereka mohon diselamatkan dari apa?” Para malaikat menjawab: Dari neraka-Mu.” Allah bertanya: Apakah mereka pernah memperhatikan neraka?”

Para malaikat menjawab: “ Belum pernah.” Allah bertanya: “Bagaimana jikalau mereka pernah memandangnya?” Para malaikat menjawab: “Mereka juga memohon ampunkepada-Mu.” Allah berfirman: “Allah sudah mengampuni mereka, karenanya Kuasa akan memenuhi permohonan mereka dan akan menjauhkan mereka dari apa yang mereka mohon untuk diselamatkan.”

Para malaikat berkata: “Kepada Saya, di majlis itu ada si Fulan, seorang hamba yang banyak berdosa, dia hanya melalui kemudian turut duduk bersama mereka.” Allah berfirman: “ Semua Fulan pun Kuasa mengampuninya. Mereka segala yaitu termasuk pakar zikir, dimana tidak ada seorang yang duduk disitu akan mendapatkan celaka.”

Bacaan Dzikir Supaya Pikiran Tenang

Dari Abu Hurairahra. Dari Abu Sa’id ra., keduanya berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sekelompok orang yang duduk berzikir kepada Allah, pasti di kelilingi para malaikat, diliputi rahmat, dituruni ketenangan dan disebut-ucap Allah dikalangan makhluk yang berada disisi-Nya.

(HR. Muslim) ( Riyadlussholihin 360)

Bacaan Zikir :

 1. SUBHAANALLAAH (100 kali)
  arti : Kecuali Suci Allah
  Keutamaan : Seribu hasanat (hapus seribu dosa).
 2. SUBHAANALLAAH WABIHAMDIHI (100 kali)
  arti : Kecuali Suci Allah dan Kecuali Terpuji
  Keutamaan : diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di laut.
 3. SUBHAANALLAAH WABIHAMDIHI SUBHAANALLAAHIL AZHIIM
  arti : Kecuali Suci Allah dan Kecuali Terpuji, Kecuali Suci Allah dan Kecuali Agung
  Keutamaan : berat pada timbangan amal kebaikan, disukai Allah SWT.
 4. SUBHAANALLAAH WALHAMDULILLAAH WALAA ILAAHA ILLALLAAH WALLAAHU AKBAR
  arti : Kecuali Suci Allah, Puji Bagi Allah, Tiada Saya Allah dan Allah Kecuali Besar
  Keutamaan : Ucapan yang Disukai Allah SWT daripada yang disinari sang surya (Dunia)
 5. LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAH
  arti : Tiada energi dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah.
  Keutamaan : Sebagai harta simpanan di surga.
 6. LAA ILAAHA ILLALLAAH WAHDAHU LAA SYARIIKALAH LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU, WAHDAHUWA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QADIRR (100 kali Dalam 1 Hari).
  arti : Tiada tuhan kecuali Allah Rekomendasi maha esa, tiada sekutu bagi-Nya, baginya kerajaan dan kebanggaan, maha kuasa atas segala sesuatu.
  Keutamaan : sama seperti memerdekakan 10 budak, memperoleh 100 kebaikan, minus 100 keburukan, dijaga dari syetan s/d sore hari.
 7. ASTAGHFIRULLAAH AL AZHIIM WA ATUUBU ILAAIHI (> 70 kali)
  arti : Demi Allah, sebetulnya aku meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya.
  Keutamaan Rasulullah bersabda:
  “Barangsiapa memperbanyak istighfar (mohon ampun kepada Allah), niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar dan untuk setiap kesempitannya kelapangan dan Allah akan memberikan rizki (yang halal) dari arah yang tidak disangka-sangka.”
 8. Membaca Shalawat 1 kali ( Shallallahu ‘ala Muhammad / Allhumma shalli ‘ala Muhammad )
  arti : semoga Rahamat Allah selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.
  Keutamaan : Sepuluh Kali Rahmat

Tidak mau repot? mau pelet secara instan dan murah?
langsung saja hubungi kang fappin melalui sms/telpon/wa di nomer 0831-5155-3343

Oke segitu saja ulasan kita mengenai Bacaan Dzikir Supaya Hati Dan Pikiran Tenang. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, salam sejahterah dari kang fappin.