Cara Mengamalkan Amalan Hizib Maghrobi Tingkat Pamungkas

6 min read

Hizib Maghrobi

Cara Mengamalkan Bacaan Amalan Ayat Hizib Maghrobi Tingkat Pamungkas

Hizib Maghrobi – Bismillahirrohmainirrohiim.. Apa itu Hizib ? Hizib Adalah Rangkaian doa yang diambil asrar dari ayat-ayat Al-quran, kutipan hadist serta doa dari Nabi Allah yang disusun oleh waliyullah berdasarkan urut asbabun nuzul dengan latar belakang penyusun (waqi’iyyah) berdasarkan ilham dari Allah SWT atau Nabi Muhammad SAW.

Hizib berbeda dengan Ratib walau sama-sama mengandung ayat-ayat Al-quran dan Doa Karena pada Hizib di rancang untuk kalangan tertentu sedangkan ratib untuk awam sebab sebab pada hizib banyak sirr (Rahasia tersembunyi) dan pada hizib lebih banyak Izmul A’zam (Asma Allah yang Agung). Sehingga Hizib mempunyai fadhilah yang luar awam. (Wallahu A’lam Cuma Allah yang Tahu)

ALASAN HIZIB MAGHROBI MEMERLUKAN IJAZAH

Fadhilah yang luar awam terkait erat dengan ujian Allah yang berat untuk pengamal Hizib diantara : gampang menjadi takabur sebab adanya kehebatan hasil hizib. Gampang bagus darah dan kehilangan kontrol menjadi darah panas, terkait dengan rizki kencang menguap sebab panasnya darah.

Berkaitan dengan umur sehingga ada kesiapan mental dan badan si pengamal. Membutuhkan pendamping seorang ulama yg mengerti dosis hizib dan sanad ijazah hizib yang tersambung sehingga bisa memantau pengamal hizib. Setiap orang belum tentu sama hak hizibnya. Ada yang layak dngan hizib ini ada pula yang tidak. Pemberian Hizib terkait dengan waktu yang tepat dan hak dari Allah yang di berikan terhadap Pengijazah. Alasan-alasan diatas itulah yang menyebabkan suatu hizib tidak bisa di ijazahkan sembarangan terhadap segala orang.

Hizib menjadi sekadar bacaan awam apabila : Pengijazahnya tidak mengerti dosis hizib dan tidak tersambung sanad ijazahnya serta belum mengerti ayat-ayat Allah yang tersurat ataupun tersirat.. Pengijazahnya bukan guru yang shalih. Tak mengenal siapa yang di ijazahkan dan siapa yg mengijazahkan sehingga tidak tahu bacaan yg tepat dan assarnya sehingga tidak mengenal sirrnya (Rahasianya). Adanya persyaratan Mahar biaya / untuk komersil. Sehingga tidak ada elemen Dada dan Ridho karna semata-mata Allah Ta’ala. Karena Hizib bukan untuk Jual beli dengan persyaratan Mahar Saja. Hizib hak dari Allah. Pemberian seikhlasnya di perbolehkan apabila tidak bersangkut paut dengan pemberian hizib

INI TAWASSULAN UNTUK MENGAMALKAN AMALAN HIZIB MAGHROBI

Saya Fahru Arippin ( Kang Fappin), meng-ijaazaH-kan Amalan Maghrobi dan dzikirnya serta apa – apa yang ada di dalam Amalan Maghrobi ini terhadap orang yang yang membaca amalan maghrobi dengan izin Allah Ta’ala untuk di sebarkan terhadap orang yang mau mempunyai Amalan Maghrobi ini. karenanya Aku mengizinkan pula terhadap pembaca untuk menyebar luaskan amalan maghrobi untuk mempelajari dan mendalami amalan maghrobi ini. Bi

Ilaa Hadratinnabiyyil Musthofa Sayydinaa wa Habiibinaa Rasuulillaahi Sallahi Muhammad ibni ‘Abdillah Shollallaahu ‘Alaihi wa sallam, wa tsumma ilaa arwaahi aabaaiHi wa ikhwaanihi minal Ambiya iwal Mursaliin wal Auliaa wasy Syuhada washulahaa wal Aqthaab wal Amjad wal Autad wal Afrood war Rijaalul Ghoib was Saadengki ‘ibaadillaaHish Sholihiin wa Ali kulli minhum waShahaabatiHi ajma’iin,Wa tsumma ilaa arwaahi jamii’il muslimiina wal muslimaat wal muminiina wal muminaatil ahyaai minhum wal amwaat. Annallaha yaghfirulahum wa yarhamuhum wa yu’lii darojaatihim fil Jannah. wa annallaaha yangfa’unaa bi karamaatihim, wa asroorihim wa anwaarihim wa ‘uluumihim wa nafahaatiHim wa barakaatiHim. Bir Ridhoowal Qobuul, syaiulillaaHi Lahumul FaatihaH…

( baca surat Al FaatihaH 1x ). Cukup di baca pada sa’at pengijaazahan saja !!

DENGAN INI AKU, TELAH PASTI MENG-IJAAZAH-KAN AMALAN MAGHROBI DAN DZIKIR SERTA APA – APA YANG TERKANDUNG DI DALAM AMALAN MAGHROBI TERSEBU KEPADA
siapa saja yang mengamalkannya atas izin Allah dan Lillahita’la

TAWASSULAN KHUSHUSH UNTUK AMALAN MAGHROBI (mesti selalu di baca ketika mengamalkan amalan maghrobi)

  1. Ilaa hadhratin Nabiyyil Musthafaa Sayyidinaa wa Habiibinaa wa Syafii’inaa RasuulillaaH Muhammad ibni ‘AbdillaaH shallallaaHu ‘alaiHi wa aaliHi wa sallam, Al FaatihaH…
  2. Ilaa hadhratil Malaaikatil Muqarrabiin wa Hum Jibraaiil wa Mikaaiil wa Israafiil wa ‘Izraaiil wa Munkar wa Nakiir wa Raqiib wa ‘Atiid wa Malik wa Ridhwaan, Al FaatihaH…
  3. Ilaa arwaahisy Syaikh ‘Abdul Qaadir Al Jaylaanii QaddasallaaHu sirraHul ‘aziiz, Al FaatihaH…
  4. Ilaa khushuushan Chairil Anwar yang sudah mengijazahkan amalan maghrobi ini, Al FaatihaH.
  5. Ilaa khushuushan…….( ucap nama komplit kita dan ibu kita ), Al FaatihaH…

Saudara Saudara yang saya anugrahkan komplit sudah amalan ini,
sekarang tinggal hak anda untuk mendapatkan… wasalam…

WIRID I: BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

WIRID II: WAIDZA BATHOSTHUM BATHOSTHUM JABBARIN

WIRID III: YA QOWIYYU YA MATIN

WIRID IV: ALLOHUMMA SHOLLI ALA MUHAMMAD

WIRID V: YA BATHIN

WIRID VI: YA GHONI

Membuka amalan pertama:

WIRID I s/d VI dibaca selama tiga atau tujuh hari berturut-turut.

Setiap bacaan dibaca sebanyak 5 putaran tasbih. Setiap putaran membaca 100 X. Jadi total membaca 500 X.

Selanjutnya:

Cukup dibaca setiap malam Jumat atau sebulan sekali pada malam Jumat. Setiap bacaan satu putaran tasbih

23 Cara Mengamalkan Hizib Maghrobi Berdasarkan Manfaat Hizib Maghrobi

(1). KEBAL SENJATA, dengan mewirid secara rutin akan otomatis kebal senjata apa saja juga. Untuk memperkuat kekebalan, sistem wiridnya dibaca 3 dan 4 satu kali kali putaran tasbih setiap selesai sholat subuh.

(2). PENGASIHAN, secara otomatis apabila diwirid layak ketentuan di atas.

(3). PENGASIHAN KHUSUS, Wirid I dibaca minimal 3 kali putaran tasbih dengan memejamkan mata sambil membayangkan wajah orang yang mau dipikat. Reaksinya optimal 7 hari akan menonjolkan hasil.

(4). PENGLARISAN DAGANGAN, taruhlah atau gantung tasbih yang awam digunakan mewirid amalan ini di tempat usaha kita.

(5). MENDATANGKAN KEKUATAN SUPRANATURAL, baca dalam hati wirid V ketika malam hari sebanyak tiga kali putaran sambil memejamkan mata. Selanjutnya baca wirid 3 tanpa mengaplikasikan tasbih. Tasbih ditaruh di depan kita, baca dalam hati sambil memohon pada Allah untuk dikasih daya supranatural guna menolong memecahkan permasalahan yang mau diselesaikan.

(6). KEWIBAWAAN DAN NAIK PANGKAT JABATAN DAN DERAJAT, rutin mewirid akan otomatis mendatangkan kewibawaan yang besar. Pangkat jabatan dan derajat akan naik atas ijin Allah.

(7). KETENTRAMAN HATI dan KETENANGAN, ketika hati sedang kuatir, was-was atau panik karenanya membaca wirid ini akan menenangkan hati dan pikiran

(8). MEMANGGIL UANG DAN CUKUP REZEKI, baca wirid I, III dan VI masing-masing 3 X putaran pada malam hari. Sesudah selesai membaca wirid, baca doa: “Ya Allah, aku mohon keberlimpahan rezeki dan berkah.” Setiap mengamalkan bacaan ini, pada siang hari berikan shodakoh terhadap orang miskin/ anak yatim piatu/anak piatu. Waktunya sebelum sholat ashar. Lakukan beberapa kali amalan ini, insya Allah, rezeki akan berlimpah.

(9). HUTANG CEPAT TERBAYAR

Amalannya seperti nomor (8).

(10). CEPAT MENDAPAT JODOH, Baca wirid I satu kali putaran tasbih setiap malam.

(11). SUAMI/ISTERI TIDAK SELINGKUH, taruhlah tasbih di kamar. Insya Allah, pasangan terhindar dari perselingkuhan. Jika berselingkuh akan kencang kembali

(12). MEMBUKA MATA KETIGA/MATA BATIN MELIHAT MAKHLUK GAIB, baca wirid III dan IV satu kali putaran tasbih setiap malam, kita akan kencang merasakan terbukanya mata batin

(13). PUKULAN DAHSYAT, dalam kondisi mempertahankan diri, kepalkan tangan sambil menarik napas dengan membaca wirid II dan pukulkan pada lawan. Lawan akan terkena pukulan daya dalam yang sangat parah.

(14). PAGAR DIRI DARI SEGALA KEJAHATAN, baca segala wirid satu kali putaran dan bawa tasbih apabila diperlukan

(15). PENYEMBUHAN DARI KESURUPAN dan KENA SIHIR

Ambil segelas air putih dan lihat wajah orang yang kesurupan/kena sihir. Tarik napas ditiru dengan membaca wirid I tiga kali dan tiupkan ke segelas air. Lanjutkan membaca Al Fatihah 3 X dan ayat Tempat 3 X. Minumkan air ke ia. Dengan ijin Alah, ia akan segera sadar dan sembuh

(16) PENARIKAN BENDA GAIB BERTUAH

Baca wirid I dan IV minimal tiga kali putaran tasbih setiap malam jam 24.00 ke atas sambil membayangkan lokasi yang disangka ada benda bertuah. Selanjutnya, apabila hati sudah mantap datangi dan ambil benda hal yang demikian

(17). PENGUAT RASA MEMBACA TANDA-TANDA ALAM NYATA MAUPUN GAIB, baca wirid III dan wirid IV minimal tiga kali putaran tasbih setiap malam sambil merasakan perasaan batin yang penuh ketenangan. Hindari emosional dan amarah. Insya Allah kita dikasih ketajaman mata batin membaca petunjuk-petunjuk alam untuk memandang apa yang akan terjadi.

(18). MEDIA MENGIRIM PIKIRAN (telepati) dan MEMPENGARUHI PIKIRAN ORANG LAIN, baca wirid I dan wirid V tiga kali putaran tasbih waktu malam hari. Pejamkan mata dan bayangkan orang yang akan dikirimi pesan. Curahkan rasa beri sayang ke orang hal yang demikian. Maka ia akan kapabel mendapatkan pesan Anda dan orang lain akan bersimpati pada kita.

(19). MEMBANTU PROBLEM DAN KESULITAN ORANG LAIN DARI JARAK JAUH, amalan sama dengan nomor (18), fokusnya terhadap orang yang akan dibantu. Ditambah wirid II dua kali putaran dan tiupkan ke orang dalam bayangan Anda. Maka orang hal yang demikian akan mempunyai tameng badan untuk 41 hari. Sesudah selesai, lanjutkan dengan berdoa yang ditujukan untuk orang hal yang demikian.

(20). TAMENG GAIB PUKULAN JARAK JAUH, amalan wirid ini akan menjadi tameng gaib. Orang yang akan berperilaku jahat dan memukul Anda dari jarak jauh pukulannya balik kembali ke dirinya sendiri. Jika Anda mau memukulnya dari jarak jauh, karenanya kepalkan tangan dengan kuat sambil menahan napas dengan membaca wirid II tiga kali. Gerakkan tangan tujukan pada bayangan orang hal yang demikian, karenanya ia akan kesakitan mengalami luka dalam serius.

(21). MENANGKIS SIHIR DAN MENGEMBALIKAN SANTET, secara otomatis kita akan mempunyai tameng sangat kuat dari segala format kezaliman sihir, tenung dan santet kepada Dukun Santet . Jika Anda diminta bantuan menyembuhkan santet, caranya sebagai berikut: (a). Sediakan garam secukupnya dan baca bacaan I, III dan IV masing-masing satu kali putaran tasbih. Setiap selesai satu putaran tiupkan ke garam. Garam hal yang demikian dibagi dua: setengan untuk mandi dan separo dicampur air untuk diminum. Dampak Sihir dan Santet akan sirna atas ijin Allah.

(22). DAPAT ILHAM DARI ALAM GAIB, MELIHAT JIN/MAKHLUK HALUS, MELIHAT PENGHUNI PUSAKA/ BENDA BERTUAH DAN PEKARANGAN.

Masuklah ke tempat gelap dan sunyi, bisa di kamar atau gua. Maka dengan bersila hening. Baca wirid V sebanyak 9 kali putaran tasbih. Baca wirid V lagi dalam hati sambil memejamkan mata dan latih berulang-ulang. Maka segala makhluk gaib akan terlihat.

(23). MENGHALAU MENDUNG DAN MEMINDAHKAN HUJAN

Baca wirid komplit I hingga VI masing-masing satu kali putaran tasbih. Kemudian lihatlah mendung dan perintahkan dalam hati untuk berpindah tempat untuk sementara dan beri batas waktu hingga kapan satu tempat itu tidak akan turun hujan (jam berapa akan turun hujan). Atas ijin Allah, awan mendung akan berpindah menjauh dari tempat hal yang demikian dan akan terjadi hujan apabila sudah tiba jamnya.

itulah Kesakti kenapa Hizib Maghrobi itu ibarat obat yang dikasih oleh dokter terhadap Pasiennya. Obat untuk sakit tertentu dikasih oleh orang yang mengerti ilmu kedokteran dan dikasih terhadap pasien yang memerlukan pada waktu yg tepat dengan dosis yang tepat. Jadi tidak bisa dikonsumsi oleh sembarangan seperti orang sehat, anak-anak dan alergi obat.

Artikel Lainnya:

Sehingga Ratib itu sama dengan Vitamin atau suplemen yang membikin orang tambah sehat dan motivasi untuk melaksanakan hidup tapi juga tidak berlebihan sehingga manusia bisa seperti yang diinginkan dalam Al-quran dan Hadist. oret-oretan aku yang kurang pengetahuannya, sekali lagi maaf apabila sudah mengganggu dan apabila ada yang salah aku minta maaf dan di perbaikan sehingga kita sama sama belajar, Mudah mudahan bermanfaat